Minnesfonder kan beställas på följande hemsidor.

Cancerfonden www.cancerfonden.se
Rädda Barnen www.raddabarnen.se
Röda Korset www.redcross.se
Barncancerfonden www.barncancerfonden.se
Stadsmissionen www.stadsmissionen.se
Läkare utan gränser www.lakareutangranser.se
Hjärt och Lungfonden www.hjart-lungfonden.se