Var skall begravningen hållas. Jordbegravning - kremation, gravplats