Hade den avlidne några personliga önskemål inför sin begravning.