Om ni vill ta ett personligt farväl innan begravningen.